หน้าเเรก <

นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

คลินิกกุมารเวช

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตรสาขาอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ตำแหน่ง

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ