หน้าเเรก <

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

คลินิกกุมารเวช

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตรอนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

ตำแหน่ง

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม