หน้าเเรก <

นพ. ธนิยะ วงศ์วาร

คลินิกศูนย์สุขภาพ

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตำแหน่ง

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์