หน้าเเรก <

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

คลินิกศัลยกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ จากสถาบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ระบบประสาท