นพ.นิชา ยศวิไล

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตำแหน่งศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม