หน้าเเรก <

นพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ

คลินิกศัลยกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ