นพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตำแหน่งศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ