นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาศัลยสตร์ยูโรวิทยา

ตำแหน่งศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ