นพ. พิชัย ทรัพย์สุนทร

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

ตำแหน่งศัลยแพทย์