หน้าเเรก <

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

คลินิกศัลยกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

– Clinical fellowship in Foot and ankle surgery subspecialist, KSBL, Switzerland

– Clinical fellowship in Foot and ankle surgery subspecialist , คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– Orthopedic surgery board certified, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์กระดูก