นพ. สมบุญ ทรงศักดิ์เกษร

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์

ตำแหน่งศัลยแพทย์ระบบประสาท