นพ.สานิต แซ่ลิ้ม

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตำแหน่งศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ