นพ. เจตน์ปิยะ อ้นมี

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

ตำแหน่งศัลยแพทย์