พญ.จุรีพร แซ่ลิ่ม

คลินิกสูตินรีเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งสูตินรีแพทย์