พญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคไต