พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ตำแหน่งศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม