พญ.มีนา เพิ่มไทย

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยกรรมกระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ