พญ. รุ่งกานต์ สุนทราภิวัฒน์

วิสัญญีแพทย์

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา

ตำแหน่ง วิสัญญีแพทย์

หมายเหตุ : ออกตรวจตามช่วงเวลา ที่มีเคสผ่าตัด