พญ.ศรุตา วัฒนพลอย

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

ตำแหน่งศัลยแพทย์