ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG (Electroencephalogram)

เป็นการตรวจการทำงานของ เซลล์สมองโดยการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์สมอง ที่ส่งออกมาในรูปแบบกราฟคลื่นไฟฟ้า บนจอภาพเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะชักจากสาเหตุต่างๆ และช่วยวินิจฉัย แยกภาวะอาการที่คล้ายชักจากอาการชักจากโรคลมชักได้
การตรวจคลื่นสมองมีประโยชน์อย่างมากในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมชัก เพราะช่วยยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักจริงหรือไม่ (ในกรณีประวัติอาการชักไม่ชัดเจน) นอกจากนี้ยังช่วยจำแนกชนิดของโรคลมชัก ซึ่งมีผลต่อการเลือกยากันชักที่เหมาะสมกับโรคลมชักแต่ละประเภท การตรวจคลื่นสมองสามารถใช้ประเมินผลการรักษาได้นอกเหนือจากการติดตามอาการผู้ป่วย อีกทั้งยังใช้ในการตัดสินใจก่อนหยุดยากันชักกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาการชักติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก EEG ใช้ตรวจ

  • อาการหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีอาการเกร็ง กระตุกตามกล้ามเนื้อ
  • โรคลมชักในเด็กอาการเหล่านี้

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG สามารถช่วยค้นหาสาเหตุของอาการชักในเด็กได้

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเพื่อวางแผนก่อนเข้ารับการตรวจ
เงื่อนไข ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ยังไม่รวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกกุมารเวช เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00 – 20:00 น.
โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520601, 520602

แนะนำแพ็กเกจการรักษา คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่