คลินิกตา Eye Clinic

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับตา การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ โดยทีมจักษุแพทย์ ให้การรักษาทางยาและการผ่าตัดจากจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์  รวมทั้งมีเครื่องมือเทคโนโลยีในการตรวจรักษาที่มีคุณภาพและทันสมัย

การบริการ :

การบริการตรวจวินิจฉัย

 • วินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับตา
 • วัดระดับการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
 • วัดสายตา ความโค้งกระจกตา และความดันลูกตา
 • ตรวจจอประสาทตา
 • วัดลานสายตาตรวจต้อหินอย่างละเอียดถึงชั้นประสาทตา (CTVF)
 • การใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตา

          การรักษา

 • ผ่าตัดสลายต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียม (Phacoemulsification)
 • ผ่าตัดสลายต้อกระจกและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม (ECCE with IOL)
 • Package ผ่าตัดสลายต้อกระจกเลนส์ชนิดนิ่มพับได้แบบมองระยะไกลและระยะกลาง
 • ผ่าตัดกุ้งยิง
 • ลอกต้อ (Excision Pterygium)
 • รักษาต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิด
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • รักษาต้อหินด้วยเลเซอร์

 

        วินิจฉัยความผิดปกติของสายตาในเด็ก (จักษุแพทย์เฉพาะทางเด็ก)

 • บริการวัดสายตาสำหรับเด็ก
 • บริการวัดสายตาสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก (โดยเฉพาะในวัยเตรียมอนุบาลและอนุบาล)
 • บำบัดโรคสายตาขี้เกียจ
 • กล้ามเนื้อลูกตาผิดปกติ และตาเหล่ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 

Spa lid

 • นวดทำความสะอาดเปลือกตา ช่วยบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรัง ต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตา

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

แพทย์ประจำศูนย์ :