ศูนย์หัวใจ

คำแนะนำ :

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มอาการทางระบบหัวใจ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ทันสมัย  

การบริการ :

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  5

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520211, 520212

แพทย์ประจำศูนย์ :