ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแก่ผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ ประกอบด้วย แพ็กเกจรักษ์ใจคุณ 1 แพ็กเกจรักษ์ใจคุณ 2 และแพ็กเกจรักษ์ใจคุณ 3

หมายเหตุ   :

รักษ์ใจคุณ 1  กรณีไม่ตรวจไทรอยด์   ราคา  4,940  บาท

รักษ์ใจคุณ 2  กรณีไม่ตรวจไทรอยด์   ราคา  7,700  บาท

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

1.ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลาสองทุ่ม ก่อนวันเข้ารับการตรวจ

2.กรณีที่มียาโรคประจำตัวให้แจ้งกับพยาบาลก่อนวันเข้ารับการตรวจ และให้นำยาที่รับประทานอยู่มาโรงพยาบาลในวันที่เข้ารับการตรวจ

3.ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่แยกชิ้น เสื้อกับกางเกง และสวมใส่สบาย

4.ควรพาญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน

หมายเหตุ :

– แพ็กเกจตรวจรวมค่าแพทย์ในการอ่านผล และตรวจร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา หรือปรึกษาเพิ่มเติมใดๆ หากมี ผลผิดปกติ

 

ศูนย์หัวใจ โทร.055-90-9000 ต่อ 4129

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร.055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121