ไวรัส "HPV" ไวรัสตัวจิ๋ว ถ้าไม่ป้องกันก็ติดได้

“ไวรัสเฮช พี วี (HPV; Human Papilloma Virus)” เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อเนื้อเยื่อบุผิวที่ทำให้เกิดโรคบริเวณอวัยวะเพศและในทวารหนักของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่จากการสัมผัสเชื้อโดยตรงหรือการมีเพศสัมพันธ์โดยเมื่อการติดเชื้อเฮชพีวีในร่างกายมักไม่แสดงอาการซึ่งอาจแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้โดยแบ่งความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเป็น 2 กลุ่มคือ

 • กลุ่มความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกประกอบด้วยสายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35, 39,  45, 51, 52, 56, 58, 59, 66,  68 โดยสายพันธุ์ 16, 18 พบว่าก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%
 • กลุ่มความเสี่ยงต่ำในการเกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งทำให้เกิดหูดหงอนไก่ ประกอบด้วยสายพันธุ์ 6, 11, 42, 43, 44 พบว่าสายพันธุ์ 6, 11 ก่อให้เกิดหูดหงอนไก่ได้ถึง 90%

เชื้อไวรัสเฮชพีวีก่อให้เกิดโรคทั้งในเพศชายและหญิง ประกอบด้วย มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งช่องปากและหลอดคอ, มะเร็งทวารหนัก, มะเร็งองคชาต หากมีการติดเชื้อเฮชพีวีส่วนใหญ่ร่างกายจะขจัดอกไปได้เองในสภาวะที่ร่างกายแข็งแรงแต่หากร่างกายอ่อนแอเชื้อไวรัสเฮชพีวีจะพัฒนาในร่างกายเกิดรอยโรคขึ้นได้

การป้องกัน

  1. ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยพบว่าวัคซีนชนิด 2 และ 4 สายพันธุ์ฉีดในกลุ่มอายุ 9-26 ปี ส่วนวัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์สามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี
   • อายุ9-14 ปี ฉีดวัคซีน 2 เข็ม
   • อายุ 15 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 3 เข็ม
  2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปัจจุบันมีการตรวจ 2 วิธี ประกอบด้วยการตรวจหาเซลล์ผิดปกติ และการตรวจการติดเชื้อไวรัสเฮชพีวี ร่วมด้วย
   • การตรวจหาเซลล์ผิดปกติ สามารถตรวจติดตามเป็นประจำทุก 3 ปี
   • การตรวจหาเชื้อไวรัสเฮชพีวี ร่วมด้วย สามารถตรวจติดตามเป็นประจำทุก 5 ปี
  3. การส่องกล้องปากมดลูก (Colposcopy) ปัจจุบันการตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกเป็นการค้นหารอยโรคมะเร็งปากมดลูกแบบละเอียดมากขึ้นด้วยการส่องกล้องดูรอยโรคและตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่ตรวจพบโดยมีข้อบ่งชี้ คือ
   • ตรวจพบเชื้อไวรัสเฮชพีวีกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น สายพันธุ์ 16 หรือ 18 
   • ตรวจพบเซลล์เยื่อบุผิวปากมดลูกผิดปกติ

คลินิกสูตินรีเวช 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520201, 520202

แชร์บทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรม