การรักษาภูมิแพ้ ด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunotherapy)

การรักษาภูมิแพ้ ด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunotherapy) หรือที่มักถูกเรียกว่า การฉีดวัคซีนภูมิแพ้ เป็นการรักษาเพื่อลดอาการในผู้ป่วยหอบหืด ช่องจมูกอักเสบ ภูมิแพ้ขึ้นตา หรือผู้ป่วยแพ้แมลงกัดต่อย แบบรุนแรง พบว่าการรักษาวิธีนี้สามารถลดความไวของการตอบสนองร่างกาย ต่อสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) ทำให้อาการต่างๆของผู้ป่วยดีขึ้น และยังคงมีผลต่อเนื่อง แม้จะหยุดการฉีดวัคซีนไปแล้ว ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการรักษาที่คุ้มค่าและมีประโยชน์

กลไกการทำงานของวัคซีนภูมิแพ้

ร่างกายคนเราจะมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ฉีดเข้าไป การเพิ่มปริมาณสารที่ฉีดทีละน้อย จะช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน หรือสามารถทนต่อสารก่อภูมิแพ้นั้นได้ในที่สุด

ใครเหมาะกับการรักษาโดยวัคซีนภูมิแพ้

    • ผู้ป่วยโรคหอบหืด ช่องจมูกอักเสบ ภูมิแพ้ขึ้นตา ที่มีปัจจัยกระตุ้น จากสารก่อภูมิแพ้ทดสอบได้ โดยการตรวจเลือด (Specific IgE) หรือการสะกิดผิวหนัง (Skin Prick Test)
    • ผู้ป่วยที่แพ้แมลง เช่น มด ผึ้ง ต่อ แตน ชนิดรุนแรง
    • ผู้ป่วยผื่นผิวหนังที่แพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศร่วมด้วย
    • ในเด็กแนะนำเมื่ออายุเกิน 5 ปีขึ้นไป เพื่อความร่วมมือที่ดีในการรักษา และง่ายต่อการสังเกตอาการแพ้วัคซีน
    • ในผู้สูงอายุจำเป็นต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวอื่น เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ที่มีร่วมด้วย

คลินิกกุมารเวช 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520601, 520602

แชร์บทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรม