ฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งร้ายที่พบมากเป็นลำดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีสถิติการเกิดโรคและการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุก่อน 30 ปี และมักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี

วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

วัคซีน HPV Gardasil

(4 สายพันธุ์ 6,11,16,18)

เหมาจ่าย 3 เข็ม
8,000 บาท
(ราคาปกติ 9,770 บาท)

วัคซีน Gardasil

(9 สายพันธุ์ 6,11,16,18,31,33,45,52 และ 58)

เหมาจ่าย 3 เข็ม
21,000 บาท
(ราคาปกติ 22,940 บาท)

วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV (สำหรับอายุ 9-15 ปี)

วัคซีน HPV Gardasil

(4 สายพันธุ์ 6,11,16,18)

เหมาจ่าย 2 เข็ม
5,650 บาท
(ราคาปกติ 6,930 บาท)
เหมาจ่าย 3 เข็ม
8,450 บาท
(ราคาปกติ 10,370 บาท)

วัคซีน Gardasil

(9 สายพันธุ์ 6,11,16,18,31,33,45,52 และ 58)

เหมาจ่าย 2 เข็ม

14,500 บาท
(ราคาปกติ 15,710 บาท)
เหมาจ่าย 3 เข็ม

21,720 บาท
(ราคาปกติ 23,540 บาท)

หมายเหตุ :

  • อัตราค่าวัคซีนข้างต้นเป็นราคาเหมาจ่ายที่รวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
  • ราคาและเงื่อนไข อาจเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นในแต่ละช่วง
  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-20:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช

1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4141

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่