แพ็กเกจ Long COVID ตรวจสุขภาพและฟื้นฟูหลังติดโควิด-19

รายการ Post COVID-19 Plus Package Post COVID-19 Premium Package
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับค่าน้ำตาลสะสม (HbA1C)
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจสารบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหัวใจ (hs-CRP)
ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส (COVID-19 Antibody lgG (ECLIA) Quantitative)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (CT Low-Dose Computerized Tomography)
ตรวจร่างกายโดยอายุแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Physical Examination Pulmonologist)
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ราคาแพ็กเกจ 1,900.- 7,900.-

แนะนำแพ็กเกจการรักษา คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่