🚬 มะเร็งปอด รู้ไว รักษาได้

✅🚬 มะเร็งปอด รู้ไว รักษาได้
มะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ มักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก
🩺👩🏻‍⚕️ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกแบบใช้รังสีต่ำ (Low-Dose CT)
🔸สะดวก ปลอดภัย และแม่นยำ🔸