บริการ MED @ HOME ช่องรับยาทางไปรษณีย์ ส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทาง

เปิดให้บริการ MED @ HOME ช่องรับยาทางไปรษณีย์ ส่งยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทาง
สำหรับผู้ป่วยมีโรคประจำตัว และรับยาต่อเนื่อง

สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่