Header

คลินิกโสต ศอ นาสิก

ตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางหู คอ จมูก และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการผ่าตัดโรคที่ซับซ้อน

  • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
  • ผ่าตัดโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกและไซนัส ด้วยกล้อง Endoscope
  • ผ่าตัดไทรอยด์
  • ผ่าตัดทอนซิล
  • รักษาการสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว
  • รักษาอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Test)
  • ความผิดปกติด้านการนอน
  • เสียงแหบ
  • ตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ให้บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ Audiogram

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 520101, 520102

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

คลินิกโสต ศอ นาสิก

พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

โสต ศอ นาสิกแพทย์

คลินิกโสต ศอ นาสิก

พญ.ปนัดดา ช่วยแก้ว

โสต ศอ นาสิกแพทย์

คลินิกโสต ศอ นาสิก