Header

คลินิกรักษ์เท้า

  • ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเท้า และรองเท้า
  • ตรวจประเมินความผิดปกติของเท้า
  • ดูแลและให้คำแนะนำ สุขภาพเท้าเบาหวาน ตรวจการลงน้ำหนักเท้า
  • บริการตัดเล็บ ขูดตาปลา หนังหนา
  • บริการอุปกรณ์เสริมในรองเท้าเพื่อลดอาการเจ็บเท้า
  • บริการจัดทำรองเท้าสุขภาพ แผ่นรองเท้า และรองเท้าเพื่อการบำบัดรักษา
  • รักษาและฟื้นฟูปัญหาโดยเครื่องมือกายภาพบำบัด
  • กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อในแผลเท้าเบาหวาน

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม