Header

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคลินิกป้องกันการล้ม

  • บริการการฟื้นฟู และการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยระวังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ
  • กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว
  • บริการตรวจประเมินการทรงตัว และความเสื่องต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ
  • ให้คำปรึกษาการปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

เบอร์ติดต่อคลินิก 055-90-9000 ต่อ 521301, 521302

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม