คลินิกอายุรกรรม

คำแนะนำ :

คลินิกอายุรกรรม ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา และทีมพยาบาลวิชาชีพ

การบริการ :

1.อายุรกรรมทั่วไป :

  ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง

การบริการและการรักษา

 • โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
 • เบาหวาน (Diabetes Mellitus : DM)
 • ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 • ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

2.คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม :

คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆ โดย อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มผู้มีประสบการณ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การบริการและการรักษา

 • โรคข้ออักเสบรูมาติสซั่ม (Rheumatoid arthritis)
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง / โรคลูปัส (Systemic lupus erythematosus หรือ SLE)
 • โรคเกาต์ (Gout)
 • โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
 • โรคหนังแข็ง (Scleroderma)
 • โรคเนื้อเยื่ออ่อน และรูมาติกเฉพาะที่ (Soft tissue Rheumatism)

3.คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ :

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด รวมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซ้ำซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง , การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคติดเชื้อโดยตรง

 

การบริการ

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

          -โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โควิด-19

          -โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร  อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์

          -โรคติดเชื้อระบบทางปัสสาวะ ได้แก่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ

          -ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

 • วินิจฉัยไข้เลือดออก โดยการตรวจทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้เลือดออกโดยตรง
 • การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค

 

เพราะโรคติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ป่วยเรื้อรัง

4.คลินิกอายุรกรรมโรคไต :

ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยอายุรแพทย์โรคไต เพื่อรองรับผู้ป่วยและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การบริการและการรักษา

 • ไตวายเฉียบพลัน
 • ไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือด
 • ภาวะไตอักเสบ
 • โรคถุงนิ่วในไต
 • ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไต ภาวะแทรกซ้อนทางไตจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • ภาวะสารอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายผิดปกติ
 • การตรวจชิ้นเนื้อจากไต (Kidney Biopsy)

5.คลินิกอายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ :

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและการฟื้นฟูโรคระบบทางเดินหายใจ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

          การตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ (Low-dose CT)
 • ส่องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscopy)
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Test)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด  Pulmonary Function Testing (PFT)

 

การบริการและการรักษา

 • หลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
 • ปอดอักเสบ (Pneumonitis)
 • หอบหืด (Asthma)
 • ถุงลมโป่งพอง (COPD)
 • ระบบการหายใจล้มเหลว (Respiratory distress syndrome)
 • โรคเยื่อหุ้มปอด (Interstitial Diseases)
 • วัณโรคปอด (Tuberculosis , Tubercle Bacillus)
 • หายใจลำบากหอบเหนื่อย (Dyspnea หรือ Shortness of Breath)
 • นอนกรน

6.คลินิกอายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา :

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคเลือด บริการค้นหา รักษาโรค และป้องกัน ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นบริการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดและโรคมะเร็ง ด้วยทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการ พร้อมดูแลขณะรักษาและหลังการรักษา ให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

การบริการและการรักษา

 • โลหิตจาง (Anemia)
 • โลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
 • โรคเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว

เวลาทำการ

จันทร์ – วันอาทิตย์  : 07.00 – 20.00 น.

ติดต่อ

โทร : 055 909000 ต่อ 4123 , 4132

แพทย์ประจำศูนย์ :