สังคมที่มีการช่วยเหลือกันและกัน มอบโอกาสแก่ผู้ที่ต้องการ

“การให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน สังคม คือหัวใจสำคัญที่สุดของโรงพยาบาลพิษณุเวช”
 
รพ.พิษณุเวชร่วมกับมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้แทนจาก รพ.พิษณุเวช มอบทุนการศึกษามูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา ปีการศึกษา 2564 ให้กับ นางสาวธีรญา จันทะโก นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

   มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มีวัตถุประสงค์หลักคือ จัดหาทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสนับสนุน เพื่อมอบทุนให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ให้กับทุกมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ตามเกณฑ์ที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ นักศึกษาแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแพทย์แต่ละคนสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากกว่า 150,000 คน ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคตได้

เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000