คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคทางสมองและระบบประสาท ทำให้การวินิจฉัยอาการโรคมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

การบริการ :

 1. อายุรกรรมระบบประสาท

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เปี่ยมด้วยศักยภาพในการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การบริการรักษา

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • เส้นเลือดสมองตีบ/แตก
 • โรคระบบประสาทส่วนปลาย
 • โรคการนอนหลับ
 • ความจำ
 • โรคลมชัก
 • โรคพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติ

แพทย์ประจำศูนย์ :

นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

(เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท)

2. คลินิกปวดศรีษะ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาอาการปวดศีรษะจากสาเหตุต่างๆ

 • ไมเกรน
 • ปวดตึงกล้ามเนื้อ
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ก้อนเนื้องอกในสมอง

ติดต่อ

โทร : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520101 , 520102

อาคาร : 4 ชั้น 1

แพทย์ประจำศูนย์ :