Header

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

29 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในหัวข้อ CSSA AWARD

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในหัวข้อ CSSA AWARD จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมสำรวจในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-16.00น. โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจจำนวน 2 คน ที่แผนก CSSD ของโรงพยาบาลพิษณุเวช โดยเข้าดูการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐานได้เพียงพอพร้อมใช้ทันเวลา ปลอดภัยกับผู้ป่วยและทีมแพทย์

CSSA Awards เป็นรางวัลที่ให้กับโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาและยกระดับด้านคุณภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ 
หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มี 2 ระดับดังนี้

หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ หน่วยบริการของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งภารกิจของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty) เช่น สาขาต่อยอดของอายุรศาสตร์ คือ อายุรศาสตร์โรคไต โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเสือด ตจวิทยา โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ เป็นต้น สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์ คือ ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลอดเลือต ตกแต่ง เป็นต้น สาขาต่อยอดของกุมารเวชศาสตร์ คือระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด เป็นต้น สาขาอื่น เช่น พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มะเร็งวิทยา เป็นต้น กำหนดเป็นระดับ 3.1

หน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ หน่วยบริการของภาครัฐหรือเอกชน นอกจากจะทำหน้าที่หน่วยบริการระดับตติยภูมิแล้ว ยังกำหนดให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) ศูนย์มะเร็ง (เน้นแพทย์ในสาขารังสีรักษา/รังสีวินิจฉัย/เวชศาสตร์นิวเคลียร์/สาขาพยาธิวิทยา/กายวิภาค อายุรศาสตร์โรคเลือด) ศูนย์อุบัติเหตุ (เน้นแพทย์นสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ นิติเวช กุมาร ศัลยศาสตร์) ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น กำหนดระดับ Excellence Center

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

26 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินสำหรับ Line My Shop

สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจการรักษาผ่าน Line My Shop ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 66 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ระบบจะยุติการให้บริการตัวเลือกการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของร้านค้า (Bank transfer)

26 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินสำหรับ Line My Shop

สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจการรักษาผ่าน Line My Shop ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 66 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ระบบจะยุติการให้บริการตัวเลือกการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของร้านค้า (Bank transfer)

22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน เนื่องใน"วันมหิดล" โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

24 กันยายน เนื่องใน"วันมหิดล" โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมถวายสักการะ และวางพวงมาลา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59

โรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59 ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เลือดหนึ่งหยดของท่าน มีความหมายต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ต่อไปกับคนที่รักได้  ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้า ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก รพ.พิษณุเวช เร็วๆนี้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59

โรงพยาบาลพิษณุเวชร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต เพื่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 59 ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ด้วยการให้เลือดหนึ่งหยดของท่าน มีความหมายต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ต่อไปกับคนที่รักได้  ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้พบกันใหม่ครั้งหน้า ติดตามกิจกรรมดีๆ จาก รพ.พิษณุเวช เร็วๆนี้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 8 กับหัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสแห่งรักของแม่ Mother Class หัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพิษณุเวช  ที่มาแนะนำเกล็ดความรู้ของสุขภาพในช่องปากของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ ที่หลายๆท่าน มองข้าม แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้

20 กันยายน 2566

พิษณุเวชจัดกิจกรรม Mother Class ครั้งที่ 8 กับหัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวชจัดกิจกรรม 9 เดือนมหัศจรรย์ สัมผัสแห่งรักของแม่ Mother Class หัวข้อการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพิษณุเวช  ที่มาแนะนำเกล็ดความรู้ของสุขภาพในช่องปากของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ ที่หลายๆท่าน มองข้าม แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้