Header

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

29 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในหัวข้อ CSSA AWARD

พิษณุเวชไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรอันเป็นที่รักของเรา

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย CQI R2R และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สมาคมฯ จะคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมต่างๆ โดยแบ่งตามระดับโรงพยาบาล (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดเป็นหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาในหัวข้อ CSSA AWARD จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมสำรวจในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-16.00น. โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจจำนวน 2 คน ที่แผนก CSSD ของโรงพยาบาลพิษณุเวช โดยเข้าดูการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐานได้เพียงพอพร้อมใช้ทันเวลา ปลอดภัยกับผู้ป่วยและทีมแพทย์

CSSA Awards เป็นรางวัลที่ให้กับโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาและยกระดับด้านคุณภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ 
หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มี 2 ระดับดังนี้

หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ หน่วยบริการของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งภารกิจของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty) เช่น สาขาต่อยอดของอายุรศาสตร์ คือ อายุรศาสตร์โรคไต โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเสือด ตจวิทยา โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ เป็นต้น สาขาต่อยอดศัลยศาสตร์ คือ ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทรวงอก กุมารศัลยศาสตร์ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หลอดเลือต ตกแต่ง เป็นต้น สาขาต่อยอดของกุมารเวชศาสตร์ คือระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด เป็นต้น สาขาอื่น เช่น พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มะเร็งวิทยา เป็นต้น กำหนดเป็นระดับ 3.1

หน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ หน่วยบริการของภาครัฐหรือเอกชน นอกจากจะทำหน้าที่หน่วยบริการระดับตติยภูมิแล้ว ยังกำหนดให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) ศูนย์มะเร็ง (เน้นแพทย์ในสาขารังสีรักษา/รังสีวินิจฉัย/เวชศาสตร์นิวเคลียร์/สาขาพยาธิวิทยา/กายวิภาค อายุรศาสตร์โรคเลือด) ศูนย์อุบัติเหตุ (เน้นแพทย์นสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ นิติเวช กุมาร ศัลยศาสตร์) ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น กำหนดระดับ Excellence Center

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย สังฆฑาน และกองผ้าป่าของโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เป็นจำนวน 50,199 บาท โดยกองผ้าป่าครั้งนี้ ร่วมสมทบ ทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดคลองวัดไร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย สังฆฑาน และกองผ้าป่าของโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เป็นจำนวน 50,199 บาท โดยกองผ้าป่าครั้งนี้ ร่วมสมทบ ทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดคลองวัดไร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40 ที่เข้ามาศึกษาวิธีการตั้งรับ การจัดการ และการเตรียมพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐกรณีที่เกิดอุบัติภัยใหม่ ในการร่วมดูแลประชาชนและการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อนำไปสรุปรายงานบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษา ณ ห้องสันท์สาระ 1 รพ.พิษณุเวช

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40 ที่เข้ามาศึกษาวิธีการตั้งรับ การจัดการ และการเตรียมพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐกรณีที่เกิดอุบัติภัยใหม่ ในการร่วมดูแลประชาชนและการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อนำไปสรุปรายงานบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษา ณ ห้องสันท์สาระ 1 รพ.พิษณุเวช

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กับกองทัพภาคที่ 3

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ในการพัฒนาพระราชวังจันทน์และสะพานวังจันทน์ ทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน ไปจนถึงสะพานสุพรรณกัลยา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กับกองทัพภาคที่ 3

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ในการพัฒนาพระราชวังจันทน์และสะพานวังจันทน์ ทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน ไปจนถึงสะพานสุพรรณกัลยา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก