Header

PRINC ดัน 'พิษณุเวช' ขึ้น Hub การแพทย์ในภาคเหนือ รักษาโรคยากซับซ้อน แย้มขยายรพ.เพิ่ม เสริมหุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นแห่งแรกในพื้นที่

18 กุมภาพันธ์ 2566

งานครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อชุมชน สุขภาพดี

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา กรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในเศรษฐกิจ การลงทุน ในยุค Wellness สร้างชาติ” ระบุ ยุคนี้ เป็นยุคที่ต้องเร่งผลักดัน Wellness ในการสร้างชาติให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมผลักดันเวทีการประกวดนางงาม Miss Wellness World เพื่อผลักดันกระแส S-Curve ด้าน Wellness ในระดับนานาชาติ รวมทั้งการประชุมนานาชาติด้าน Wellness ดึงนักวิจัยต่างชาติและไทยร่วมศึกษาด้านอายุยืนในกลุ่มคนชราที่อายุเกิน 100 ปีในพื้นที่สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ หรือ Blue Zone แห่งที่ 6 ของโลกที่นอกจากอายุยืน สุขภาพดีและยังมีความสุข เพื่อร่วมผลักดันเมืองไทยเป็นเมืองหลวงด้านสุขสภาพ (Wellness Capital)

ขณะเดียวกันมองว่าในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น ขนส่ง โรงแรม ฯลฯ สามารถเกาะกระแส Wellness ที่เดิมมองแบบแยกส่วน มาสู่ปัจจุบันที่มองแบบองค์รวม ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น และยังสอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า อาหารไทยที่หลากหลาย สมุนไพรไทย กีฬามวยไทย ค่าครองชีพที่ไม่สูง ราคาค่าบริการที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ฯลฯ

“ประเทศไทยสามารถก้าวกระโดดด้วยการ Jump Start Thailand ด้วยการใช้ Wellness ดึงดูดคนทำงานที่ประสงค์มาเกษียณที่ไทยเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างชาติไปด้วยกัน”, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

ด้านน.พ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC กล่าวว่า กลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวชในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเรือธงของเครือฯในภาคเหนือ ที่มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์และพิจิตร มีศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในการรักษาโรคซับซ้อน ทั้งทางสมอง หัวใจ มะเร็งและโรคอื่นๆ เป็นกำลังสำคัญในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือ ในโอกาสครบรอบ 41 ปีของกลุ่มพิษณุเวช และเข้าสู่ปีที่ 6 ที่ร่วมงานในฐานะโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ที่มีรวมกันกว่า 13 แห่งใน 11 จังหวัด โดยยังคงมุ่งเน้นการขยายของพยาบาลให้ได้รวม 20 ในเร็วๆนี้

“ผมเชื่อมั่นว่า ก้าวถัดไปของกลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช มีศักยภาพในการก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในพื้นที่ภาคเหนือ จากปัจจุบันที่มีศักยภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อนมีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน 3P ได้แก่ People Planet Profit มีผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่การตอบแทนให้ชุมชน ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมุ่งขยายบริการทางสาธารณสุขให้ทั้วถึง และพัฒนาด้านการแพทย์ต่อเนื่อง รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขในปัจจุบัน”, นพ.กฤตวิทย์ กล่าว

ขณะที่นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช กล่าวถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลา 41 ปีที่ผ่านมา ระบุโรงพยาบาลพิษณุเวชถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในภาคเหนือที่พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง เช่น ศูนย์หัวใจ รวบรวมแพทย์เฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง และมีความพร้อมด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ มีการฉีดสีสวนหัวใจ หรือ Cath Lab, ศูนย์เฉพาะทางโรคประสาทและสมอง ที่ตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูความผิดปกติของโรคระบบประสาทและสมองอย่างครอบคลุม ให้บริการการรักษาแบบ Mechanical Thrombectomy การรักษาภาวะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันโดยการสวนหลอดเลือดสมอง ที่ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ล่าสุด และเมื่อปีที่ผ่านมา 2565 มีการเปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน ร่วมดูแลคุณโดย บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพิษณุเวชและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบองค์รวม ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น

ส่วนในปี 2566 นี้ มีแผนงานขยายพื้นที่ให้บริการ และขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง-ลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการครอบคลุมโรคที่มีความซับซ้อน เช่น ศูนย์บริบาลเด็กแรกเกิดฉุกเฉิน, หุ่นยนต์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ฯลฯ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีการนำเอานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ในปัจจุบัน ‘กลุ่มพิษณุเวช’ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และเตรียมขยายโรงพยาบาลอีกแห่งในเร็วๆนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในโอกาสครบรอบ 41 ปี รพ.พิษณุเวช เพื่อชุมชน สุขภาพดี ที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ตามปณิธานขององค์กรเครือพริ้นซิเพิล เฮลทแคร์ เพื่อร่วมดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย สังฆฑาน และกองผ้าป่าของโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เป็นจำนวน 50,199 บาท โดยกองผ้าป่าครั้งนี้ ร่วมสมทบ ทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดคลองวัดไร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหฐุชา และ วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง นำโดย นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัย สังฆฑาน และกองผ้าป่าของโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เป็นจำนวน 50,199 บาท โดยกองผ้าป่าครั้งนี้ ร่วมสมทบ ทำบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดคลองวัดไร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

19 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

นพ.วีรพล ราชคำ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยคุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนา เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40 ที่เข้ามาศึกษาวิธีการตั้งรับ การจัดการ และการเตรียมพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐกรณีที่เกิดอุบัติภัยใหม่ ในการร่วมดูแลประชาชนและการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อนำไปสรุปรายงานบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษา ณ ห้องสันท์สาระ 1 รพ.พิษณุเวช

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40

นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 40 ที่เข้ามาศึกษาวิธีการตั้งรับ การจัดการ และการเตรียมพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐกรณีที่เกิดอุบัติภัยใหม่ ในการร่วมดูแลประชาชนและการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อนำไปสรุปรายงานบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษา ณ ห้องสันท์สาระ 1 รพ.พิษณุเวช

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กับกองทัพภาคที่ 3

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ในการพัฒนาพระราชวังจันทน์และสะพานวังจันทน์ ทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน ไปจนถึงสะพานสุพรรณกัลยา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก

18 กรกฎาคม 2567

พิษณุเวช ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กับกองทัพภาคที่ 3

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" ในการพัฒนาพระราชวังจันทน์และสะพานวังจันทน์ ทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน ไปจนถึงสะพานสุพรรณกัลยา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก