พิษณุเวช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพิษณุเวช

Slide2

14 พฤศจิกายน 2565 ก้าวหน้าไปอีกระดับ พัฒนาการรักษา เพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน

บ่ายวันนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลพิษณุเวช ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี
นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และนพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้

แชร์บทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรม