พิษณุเวช ร่วมจัดอบรมวิชาการ TRAUMA CARE CONFERENCE ครั้งที่ 1

Slide1

28 ตุลาคม 2565 เปิดประสบการณ์ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของพิษณุเวช จัดอบรมวิชาการ TRAUMA CARE CONFERENCE 2022 แพทย์ พยาบาลและบุคลากรกว่า 260 ชีวิต ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม ยกระดับการดูแล รักษาชีวิตผู้ป่วย สู่ศักยภาพการพัฒนาทีมในการดูแลผู้ป่วยแถบภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลพิษณุเวช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมวิชาการ TRAUMA CARE CONFERENCE 2022 สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

 
โดยวิทยากรรับเชิญชื่อดัง 
  1. รศ.นพ.เรวัต ชุณหสุวรรณกุล
  2. รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
  3. นพ.ชาญเวชา ศรัทธาพุทธ
  4. นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์
  5. ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต
  6. ดร.ขวัญแก้ว วงษ์เจริญ
 
ในหัวข้อ CNEU 6.5 หน่วยกิต
  • TRAUMA SYSTEM
  • TRAUMA INITIAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT
  • TRAUMA QUALITY IMPROVEMENT
  • EARLY RECOGNITION AND RESCUE OF THE INJURED PATIENT
  • มุมมองการนำ ATLS เพื่อการพัฒนาทีมในการดูแลผู้ป่วยแถบภาคเหนือตอนล่าง
  • มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและคุณภาพการบันทึกการตรวจรักษา
ในครั้งนี้เปิดอบรม Onsite จำนวน 200 ท่าน และ Online ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 100 ท่าน 28 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30-16.45 น. ณ ห้องวังจันทร์คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
 

แชร์บทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรม