คลินิกสูติ-นรีเวชและ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

คลินิกสูติ-นรีเวชและ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ให้การบริการดูแลสุภาพด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์  เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัยครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั้งแม่ตั้งครรภ์และทารก ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และวางแผนการคลอด เราให้การดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนคลอดจนไปถึงหลังคลอด ด้วยทีมสูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพศูนย์แม่และเด็ก รพ.พิษณุเวช ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ คลินิกสูติ-นรีเวชและ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ :

สูติ-นรีเวช :

 • ดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การป้องกันและวินิจฉัยรักษาโรคของสตรี

มะเร็งนรีเวช :

 • ส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcopy)
 • การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP)
 • การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น (Cryosurgery)

สูติกรรม-ฝากครรภ์ :

 • อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 • ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • ฝากครรภ์
 • การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช :

 • ผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง  (Laparoscopy)
 • ผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกผ่านทางปากมดลูก (Hysteroscopy)

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine : MFM):

 • อัลตร้าซาวด์ครรภ์เสี่ยง (Ultrasound Screening)
 • การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  5

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520201, 520202

ภาวะครรภ์เสี่ยง ที่คุณแม่ต้องระวัง

“ครรภ์เสี่ยง” เป็นภาวะความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

สาเหตุหลักมาจากสุขภาพของคุณแม่โดยตรง ส่วนใหญ่มักพบในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุมาก มีโรคประจำตัว เคยมีประวัติตั้งครรภ์ผิดปกติ หรือเคยแท้งบุตรหรือตั้งครรภ์ด้วยการผสมเทียม

การประเมินภาวะครรภ์เสี่ยง

ปัจจุบันมีการตรวจประเมินภาวะครรภ์เสี่ยงที่มีมาตรฐาน เมื่อคุณแม่ทราบว่า ตัวเองตั้งครรภ์ ควรรีบมาฝากครรภ์ทันที เพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด (Maternal Fetal Medicine Specialist) การประเมินภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เพื่อวางแผนการรักษาดูแลภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ขณะคลอด สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับคุณแม่และลูกน้อยได้

การดูแลสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด (Maternal Fetal Medicine Specialists : MFM)

 1. ให้คำปรึกษาดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโรคประจำตัวที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์ โดยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การดูแลระหว่างฝากครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด
 2. การตรวจคลื่นเสี่ยงความถี่สูงหรืออัลตร้าซาวด์ เพื่อประเมินทารกในครรภ์โดยมีระดับความละเอียดของการตรวจสูงขึ้นจากการตรวจอัลตร้าซาวด์ทั่วไป เนื่องจากเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่สงสัยหรือตรวจพบว่า ทารกในครรภ์มีภาวะปกติ
 3. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากในครรภ์ เช่น การเจาะชิ้นเนื้อรก การเจาะน้ำคร่ำ และการเจาะเลือดสายสะดือทารก
 4. ให้การรักษาทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติบางชนิดที่สามารถให้การช่วยเหลือ หรือแก้ไขได้ตั้งแต่ก่อนคลอด

แพทย์ประจำศูนย์สูติ-นารีและเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ :