คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คำแนะนำ :

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ระบบห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่คอยให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

การบริการ :

การบริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • การตรวจมวลกระดูก
 • การตรวจเอกซเรย์กระดูก
 • การตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)

 

การบริการและการรักษา

1 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • รักษาอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับข้อและกระดูก ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพกระดูก ตรวจวินิจฉัยวางแผนการรักษาผู้ที่มีปัญหาปวดกระดูกและข้อ และปวดกล้ามเนื้อ รักษากระดูกหักด้วยการใส่เฝือกประคองตำแหน่งที่บาดเจ็บ
 • การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางด้านกระดูกและข้อ เส้นเอ็นฉีกขาด จากอุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก การขาดของเส้นเอ็น การผ่าตัดแก้ไขภาวะข้อหรือกระดูกผิดรูป
 • การผ่าตัดกระดูกหักด้วยวิธีใส่เหล็กยึดดามในตำแหน่งที่บาดเจ็บไว้
 • การผ่าตัดเลาะก้อนในตำแหน่งของข้อต่างๆ

2 ศัลยกรรมผ่าตัดข้อเทียม

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 • การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึก ให้สามารถใช้งานใหม่ได้

3 ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง และกระดูกคอ

 • การตรวจรักษาและผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกต้นคอ
 • การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม,คดโก่ง,งอ (Scoliosis) ,หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 • การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง โดยฉีดยาต้านการอักเสบเข้าโพรงไขสันหลัง
 • การผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท
 • การผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักเคลื่อน

4 ศัลยกรรมกระดูกผ่าตัดส่องกล้อง

 • ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า
  – เอ็นไขว้หน้า
  – เอ็นไขว้หลัง
  – หมอนรองเข่า
  – ติดเชื้อข้อเข่า
 • ผ่าตัดผ่านกล้องข้อไหล่
  – ซ่อมข้อสะบ้าเคลื่อนหลุด
  – กระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่
  – ภาวะเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
  – ข้อไหล่ติด
  – การผ่าตัดข้อไหล่อักเสบ
  – ข้อไหล่หลุดหลวม

5 ศัลยกรรมด้านเวชศาสตร์การกีฬา

 • การรักษาและผ่าตัดโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
 • การรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬา
 • การรักษาผ่าตัดแบบส่องกล้องในข้อที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไปจากการกีฬา และให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดเพื่อให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วขึ้น และโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ

6 ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า และข้อเท้า

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางเท้าและข้อเท้า
 • การผ่าตัดกระดูกบริเวณเท้าและข้อเท้า , ข้อเท้าหักจากอุบัติเหตุให้เข้าที่

7 ศัลยกรรมมือ และข้อมือ

 • การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่มือ
 • การรักษาโรคนิ้วล็อค และรักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท
 • การผ่าตัดกระดูกข้อมือหัก และผิดรูป
 • การรักษาและผ่าตัดเส้นเอ็นที่มือฉีกขาด

8 ข้อเสื่อมและกระดูกพรุน

 • บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • การรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เริ่มแรก รวมถึงการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักจาก โรคกระดูกพรุน
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกโปร่งบาง

ติดต่อ

เปิดบริการ
ทุกวัน 08:00-20:00 น.


อาคาร : 4
ชั้น : 1
โทร : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520401, 520402

แพทย์ประจำศูนย์ :