อยากรู้มั๊ย? ภูมิคุ้มกัน COVID-19 ของคุณดีแค่ไหน?

ทำไมต้องตรวจหาระดับภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 ?

 1. เพื่อตรวจระดับภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีน โดยส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย 14-28 วันขึ้นไป 
 2. เพื่อตรวจหาความสามารถของภูมิต้านทาน (Neutralization) ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากได้รับวัคซีน 
 3. เพื่อตรวจระดับภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อ COVID-19 โดยสามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อประมาณ 4 สัปดาห์
 4. เพื่อตรวจหาระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการ และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว

ข้อควรรู้  เกี่ยวกับการตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 • การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อทราบระดับของภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2  เท่านั้น  ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100%  ดังนั้นถึงแม้จะทราบผลการตรวจว่ามีภูมิต้านทานแล้ว ก็ควรต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อต่อไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19   ด้วยการการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง  
 • ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัด ว่าระดับภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องมีการติดตามงานวิจัยต่อไป

การตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ COVID-19 มี 2 แบบ

1. ตรวจวัดระดับภูมิต้านการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ด้วยวิธี COVID-19 Antibody IgG (ECLIA) Quantitative (ทางอ้อม)

การตรวจหาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ COVID-19 คือการตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานต่อเชื้อ โควิด-19 ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเป็นการวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein ด้วย หลักการ  Quantitative immunoassay  ( ECLIA ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบปริมาณภูมิคุ้มกันตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • ตรวจว่ามี หรือไม่มีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ RBD (Anti-RBD) ของเชื้อไวรัส SARS-COV-2
 • แนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือหลังหายจากการติดเชื้อ 1 เดือน
 • ใช้ตรวจติดตามการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้
 • รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

การแปลผล

 • ยังไม่มีภูมิชนิด Anti-RBD
 • มีภูมิชนิด Anti-RBD
 • ราคาย่อมเยา
 • ใช้ชุดตรวจที่ยอมรับสำหรับใช้ในงานวิจัย

*ปัจจุบันยังไม่ทราบระดับภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับการป้องกันการติดเชื้อได้ 100%

2. ตรวจวัดระดับภูมิต้านการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ด้วยวิธี COVID-19 (SARS-CoV2) Antibody Neutralization & IgG & IgM (ทางตรง)

การตรวจหาเปอร์เซนต์ (%) ความสามารถในการลบล้างต่อเชื้อ COVID-19 (Neutralization) เป็นการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานในเชิงคุณภาพ ด้วยหลักการ Enzyme Link Immunosorbent Assay (ELISA)

 • ตรวจแอนติบอดีชนิดที่ป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ (Neutralizing Antibodies) โดยตรง (จำเพาะต่อ RBD ของเชื้อไวรัส SARS-COV-2)
 • วัดปริมาณได้ (IU/m) โดยอ้างอิงจากแอนตีบอดีมาตรฐานของ WHO
 • ใช้ชุดตรวจที่ได้มาตรฐานการธับรองจาก อย. และ US-FDA
 • แนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือหลังหายจากการติดเชื้อ 1 เดือน
 • ใช้ตรวจติดตามการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้
 • รู้ผลภายใน 7 วัน

การแปลผล

 • ยังไม่มีภูมิชนิด Neutralizing Antibodies
 • มีปริมาณภูมิชนิด Neutralizing Antibodies เทียบเท่าหรือ สูงกว่ากับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19
 • ใช้เป็นข้อมูลเดินทางเข้าบางประเทศได้

ควรตรวจเมื่อไหร่?

 1. ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว ควรเจาะเลือดตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน
 2. ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันหรือผู้ที่ต้องการตรวจก่อนรับวัคซีนสามารถตรวจได้ ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อ COVID-19 แบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว

หมายเหตุ: กรณีที่ผลตรวจภูมิต้านทานให้ผลเป็นลบนั้นไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าไม่มีการติดเชื้อ หากสงสัยว่ากำลังติดเชื้อให้ใช้วิธีตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีมาตรฐาน หรือหากมีข้อสงสัยอาจพิจารณาตรวจซ้ำ

การเตรียมตัวก่อนตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

 • ควรตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14- 28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน
 • เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ 1 หลอด ไม่เกิน 3-5ml
 • ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร

Package COVID-19 Antibody Level Test (ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19)

ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 (แบบทางอ้อม)ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 (แบบทางตรง)
COVID-19 Antibody IgG (ECLA) QuantitativeCOVID-19 Antibody Neutralization & IgG & IgM
ไม่พบแพทย์ ราคา 900 บาทไม่พบแพทย์ ราคา 2,300 บาท
พบแพทย์ ราคา 1,200 บาทพบแพทย์ ราคา 2,600 บาท
รอผล 1 ชั่วโมงรอผล 7 วัน

ราคาแพ็กเกจตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

สอบถามศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 1
โทร 055-90-9000 ต่อ 520801, 520802
เวลา 7.00-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่