Header

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ 3

ราคา 4,800.-/6,600.-

ราคา 4,800.-/6,600.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ 3

ดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจเรา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา จนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจจนเข้าสู่ภาวะปกติ

รายละเอียดการตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ 3

 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardlography)

หมายเหตุ : ราคารวมค่าแพทย์ในการอ่านผล และตรวจร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา หรือปรึกษาเพิ่มเติมใดๆ หากมีผลผิดปกติ

 

ข้อแนะนำ สำหรับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • ทากท่านอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • การตรวจ Exercise Stress Test หรือ Echocardiography ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 1. ผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลาสองทุ่ม ก่อนวันเข้ารับการตรวจ
 2. กรณีที่มียาโรคประจำตัวให้แจ้งกับพยาบาลก่อนวันเข้ารับการตรวจ และให้นำยาที่รับประทานอยู่มาโรงพยาบาลในวันที่เข้ารับการตรวจ
 3. ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่แยกชิ้น เสื้อกับกางเกง และสวมใส่สบาย
 4. ควรพาญาติมาด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน

ตารางเปรียบเทียบรายการตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ

รายการตรวจ Mini
Heart
รักษ์ใจคุณ
1
รักษ์ใจคุณ
2
รักษ์ใจคุณ
3
1) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  
2) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)    
3) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)  
4) ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)    
5) ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Digital Chest X-Ray)  
6) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  
7) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)    
หรือ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)      
8) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)    
9) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)  
ราคาปกติ   6,780.- 8,550.- 6,600.-
ราคาแพ็กเกจ 699.- 4,500.- 6,800.- 4,800.-

 

หมายเหตุ :

 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับการตรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม