Header

แพ็กเกจตรวจนอนกรน Sleep test package Type : II

ราคา 10,000.-

ราคา 10,000.-

ลูกรักนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ ไม่ใช่เรื่องขำขัน
แต่เป็นการบอกให้รู้ว่า.. ลูกที่คุณรักกำลังมีปัญหา และ ต้องการการรักษารีบปรึกษาแพทย์ เพื่อคุณภาพการนอนหลับที่ดีของลูกรัก

เป็นการตรวจการนอนหลับแบบสมบูรณ์ การตรวจนี้ประกอบด้วย การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ลูกตา ใต้คาง และขา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดออกซิเจนในเลือด การตรวจลมหายใจ

หมายเหตุ :

  • กรณี Admit             ราคา 10,000.-
  • กรณีไม่ได้ Admit     ราคา 11,000.-
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าเครื่องตรวจวัดสภาพการนอน, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าการพยาบาล, ค่าอาหารและค่าห้องพัก 1 คืน (เข้าพักหลัง 19.00 น. ออกก่อน 10.00 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม