Header

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็ก (Fluarix Tetra)

ราคา 1,000.-

ราคา 1,000.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็ก (Fluarix Tetra)

รายละเอียด

  • ชนิดป้องกัน 4 สายพันธุ์

  • ขนาด 0.5 ml

  • สำหรับตั้งแต่ เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป

ตารางฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม