การตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เป็นการให้บริการตรวจ ประเมิน ค้นหาสาเหตุ เด็กจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหา หรือความผิดปกติ ทางด้านพัฒนาการทางด้านจิตใจพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้และการเลี้ยงดู เพื่อให้การบำบัดรักษา
และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนในเด็กและวัยรุ่น ทำการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่าที่ควรเป็น รับการปรึกษาเพื่อแนะแนวทางและวางรากฐานให้เด็ก โดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยา โดยการบำบัดรักษาตามความเหมาะสม

โดยการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญาพื้นฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ (ตรวจประเมินเชาว์ปัญญาความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ประเมินการทำงานของสมอง และการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา)

สัญญาณบ่งชี้ ที่ลูกน้อยของท่านควรได้รับความช่วยเหลือ

เด็กเล็ก

ㆍซนมาก อยู่ไม่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา

ㆍ ดื้อ ไม่เชื่อฟัง หรือก้าวร้าว

ㆍปฏิเสรไม่ยอมเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กวัยเดียวกันทำ

ㆍร้องไห้ อาละวาดบ่อยๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้

ㆍผลการเรียนตกลงอย่างชัดเจน

เด็กโตและวัยรุ่น

ㆍไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติงานประจำได้

ㆍก้าวร้าว ต่อต้านผู้ใหญ่ หนีโรงเรียน ทำลายข้าวของ

ㆍอารมณ์โมโหรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้บ่อยๆ

ㆍมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอน หรือ การกินอย่างชัดเจน

ㆍมีอารมณ์ซึเศร้า มองโลกในแง่ลบ นอนไม่หลับ

คลินิกกุมารเวช 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 520601, 520602

แชร์บทความ คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรม