ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Phecoemulsification

“เป็นต้อกระจก..อย่ารอก่อนที่จะสายเกินไป”

ต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนส์แก้วตาเกิดการขุ่น อาจมีสีขาวขุ่น สีเหลือง หรือสีน้ำตาล เป็นผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัดเจน เกิดอาการตามัว การรักษาต้อกระจกจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลนส์ตาที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าแทนที่ ด้วยนวัตกรรมใหม่แห่งการรักษา..ต้อกระจก

อาการของต้อกระจก

สายตาจะเริ่มมัวลงช้าๆ โดยไม่มีอาการปวดตา ถ้าใช้สายตาในที่แดดจัดจะมัวมากขึ้น เห็นแสงหรือสีจางลงไม่สดใสเหมือนปกติ ถ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดในระยะเวลาอันสมควร อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลัน หรือม่านตาอักเสบ ซึ่งถ้ารักษาไม่ทันอาจทำให้สูญเสียสายตา หรือตาบอดในที่สุด
 
สาเหตุของการเกิดต้อกระจก
 • เกิดจากการเสื่อมของเลนส์ตาตามวัย พบได้ตั้งแต่อายุ 45-50 ปี
 • เด็กแรกเกิดที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันในระยะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก หรือมารดารับประทานยาบางชนิดในระหว่างตั้งครรภ์
 • จากกรรมพันธุ์ เช่น ความผิดปกติของน้ำตาลบางชนิด(กาแลคโตส)
 • จากการได้รับอุบัติเหตุที่ตา เช่น ถูกไม้กระแทก ของมีคมทิ่ม หรือเศษโลหะกระเด็นเข้าตา
 • จากโรคตาบางชนิด เช่น โรคจอประสาทตา โรคต้อหิน หรือการอักเสบเป็นแผลของกระจกตา เป็นต้น
 • โรคอื่นๆ ที่ทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้น เช่น โรคเบาหวาน หรือผู้ที่รับประทานยาสเตียรอยด์เป็นประจำ
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification)

ปัจจุบันได้มีเทคโลโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้ผลดีมาก คือ ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสลายและดูดต้อกระจกออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ โดยแผลเปิดขนาดเล็กมาก เพียง 2.75-3 มิลลิเมตร เท่านั้น ซึ่งการผ่าตัดแบบดั้งเดิมต้องเปิดแผลผ่าตัดกว้าง 12-13 มิลลิเมตร

การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงดีอย่างไร

 • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก สามารถสมานได้โดยไม่ต้องเย็บหรือเย็บเพียงเล็กน้อยในผู้ป่วยบางราย
 • ใช้เวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดน้อย และสามารถกลับไปทำงานได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม
 • มีประสิทธิภาพดี มีความเสี่ยงของการติดเชื้อหลังการผ่าตัดน้อย
 • สามารถมองเห็นชัดเจนได้เร็วกว่า
 • สามารถสวมใส่แว่นมองใกล้ เช่นการอ่านหนังสือ ภายใน 3-4 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ซึ่งรวดเร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
อัตราเหมาจ่ายประกอบด้วย
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ จักษุแพทย์ ค่าบริการพยาบาลในการผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัด รวมถึง เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดสลายต้อกระจก
 • ค่ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตามรายการที่กำหนด

อัตราเหมาจ่ายข้างต้นไม่รวม

 • ค่าตรวจพิเศษก่อนผ่าตัด เช่น ค่าวัดเลนส์เทียม
 • ค่าตรวจตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล
 • ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง
 • ค่าใช้จ่าย เช่น ยา เวชภัณฑ์ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด

คลินิกจักษุ โทร.1208 หรือ 055–90-9000 ต่อ 4123 และ 4132

*สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

แนะนำแพ็กเกจการรักษา คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่

แพ็กเกจทั้งหมด