คลินิกมะเร็ง Cancer Clinic

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง แนะนำวิธีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้การรักษาด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และการรักษาประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การบริการ :

 • Package ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 • ตรวจหามะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • X- ray
 • Ultrasound
 • Digital Mammogram
 • Stereotactic Biopsy
 • CT / MRI
 • ตรวจเลือด การตรวจชิ้นเนื้อ
 • Molecular Biology and Genetics  laboratory (NGS)

การรักษา

 • รักษาด้วยยาเคมีบำบัด Chemotherapy
 • รักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงไปยังเป้าหมายที่เป็นเซลล์มะเร็ง Targeted Therapy
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด Immunotherapy
 • ให้การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด Surgery โดยศัลยแพทย์

มีทีมสหสาขาวิชาชีพให้คำปรึกษา Cancer Counselling

การดูแลแบบประคับประคอง มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว Palliative Car

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520101 และ 520102

แพทย์ประจำศูนย์ :