เข้าถึงการรักษา ด้วย Princ Health Application

คำแนะนำ สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น PRINC Health

  1. เลือก ภาษา และ โรงพยาบาล ที่ต้องการ
  2. กรอก *หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้รับบริการ
  3. รอรับรหัส OTP (One Time Password)

 

4. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (สำหรับผู้ใช้งานใหม่)
5. กรอกข้อมูลส่วนตัว
6. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ แตะที่ปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

หมายเหตุ

 • การเลือก ภาษา และ โรงพยาบาล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ควรเป็นเบอร์เดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งทำประวัติการรักษาไวกับโรงพยาบาล
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากเคยลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้
 • การ กรอกข้อมูลส่วนตัว
  • หากผู้รับบริการกรอกข้อมูลสัญชาติ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขพาสปอร์ต ผิดในขั้นตอนลงทะเบียนใช้งานแอปฯ ครั้งแรก ผู้รับบริการจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในภายหลัง ผู้รับบริการ กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 1. เลือก ภาษา และ โรงพยาบาล ที่ต้องการ
 2. กรอก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้รับบริการ
 3. รอรับรหัส OTP (One Time Password) เพื่อยืนยันตัวตนด้วย OTP

หมายเหตุ การรับรหัส OTP (One Time Password) สามารถเลือกรับได้ 2 ช่องทาง คือ เบอร์โทรศัพท์(แนะนำ) , อีเมล

 1. แตะที่เมนู ทะเบียนคนไข้ (Patient Profile)
 2. แตะที่ปุ่ม เชื่อมต่อข้อมูล
 3. เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลสำเร็จ แตะที่ปุ่ม ปิดหน้าต่าง

 

เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติการรักษา ระบบจะให้ผู้รับบริการ สร้างรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึง ทะเบียนคนไข้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือก โรงพยาบาล ที่ทำการเชื่อมต่อข้อมูลสำเร็จ
 2. *กำหนดรหัสผ่านด้วย PIN จำนวน 6 หลัก
 3. ทำการยืนยันรหัสผ่านด้วย PIN จำนวน 6 หลัก อีกครั้ง
 4. เมื่อยืนยันรหัสผ่านด้วย PIN สำเร็จแล้ว ทุกครั้งที่เข้าถึงเมนู ทะเบียนคนไข้ ระบบจะให้กรอกรหัสด้วย PIN ก่อนเข้าเมนูนี้เสมอ

 

หมายเหตุ การ *กำหนดรหัสผ่านด้วย PIN สามารถเปลี่ยนเป็น กำหนดรหัสผ่านด้วย Biometric Scanner (สแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้วมือ)ได้ ผู้รับบริการโปรดตรวจสอบอุปกรณ์มือถือของท่านเอง ก่อนเปิดใช้งานระบบเหล่านี้

 1. แตะที่เมนู ทะเบียนคนไข้ (Patient Profile)
 2. แตะที่ ดูประวัติการรักษา
 3. เลือกที่แท็บ ผลแล็บ > *ดูรายงานผลตรวจ COVID-19
 •  
 • หมายเหตุ *กรณีที่ผลตรวจ COVID-19 RT-PCR เป็น Detected (ติดเชื้อโควิด-19) โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
  • ใช้มาตรการ D-M-H-T-T
  • รอเจ้าหน้าที่โทรแนะนำการรักษาและแจ้งผล ตามช่วงเวลาดังนี้
   • กรณีตรวจ PCR เวลา 10:00 – 13:00 น. แจ้งผลเวลา 09:00 ในวันถัดไป
   • กรณีตรวจ PCR ก่อนเวลา 10:00 – 13:00 น. แจ้งผลเวลา 15:00 ในวันถัดไป
   • กรณีตรวจ PCR หลังเวลา 13:00 น. แจ้งผลเวลา 15:00 ในวันถัดไป

 1. ไปที่เมนู ตั้งค่า (Setting) > ดูข้อมูล (View Profile)
 2. เลือกที่ แก้ไขข้อมูล (Edit Profile)
 3. *ปรับแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ ที่กำหนดไว้
 4. เสร็จแล้วแตะที่ปุ่ม เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว(Update Information)

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้น จำเป็นต้องทำการยืนยันอีเมลก่อนทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
หมายเหตุ : *ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้รับบริการไม่สามารถปรับแก้ไขได้เอง คือ สัญชาติ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขพาสปอร์ต โปรดติดต่อโรงพยาบาล โทร : 055-90-9000

 1. แตะที่ปุ่ม ดูนัดหมาย และสามารถแตะได้ที่ปุ่ม ผู้ช่วยส่วนตัว
 2. ดูรายการนัดหมายที่จะมาถึง จะแสดงนัดหมายของโรงพยาบาล และสามารถดูนัดหมายทั้งหมดให้แตะที่ปุ่ม ดูทั้งหมด
 3. เมื่อแตะที่ นัดหมาย จะแสดงรายละเอียดการนัดหมาย ได้แก่
  – โรงพยาบาลที่ทำการนัดหมาย
  – วัน/เดือน/ปี เวลาที่ทำการนัดหมาย
  – รายการตรวจ พร้อมชื่อแพทย์ (หากมีการระบุไว้)
  – รายละเอียดคำแนะนำ
  – เมนู บันทึกลงปฏิทิน เป็นตัวช่วยที่สามารถเพิ่มนัดหมายลงปฏิทินในมือถือของผู้รับบริการ
 4. กรณีต้องการเลื่อนนัดหมาย แตะไปที่ปุ่ม *เลื่อนนัดหมายแพทย์

หมายเหตุ การเลื่อนนัดหมายแพทย์ กับโรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) ผู้รับบริการจำเป็นต้องโทรแจ้งเลื่อนนัดหมายที่เบอร์ 055-90-9000 เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

 1. แตะที่เมนู รายชื่อแพทย์ และสามารถแต่ที่ รายการเมนู > แพทย์ ได้เช่นกัน
 2. ค้นหารายชื่อแพทย์ ด้วยตัวเลือก ดังนี้
  – แผนก/ สาขาวิชาเชี่ยวชาญ
  – ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  – ค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุลของแพทย์
 3. เมื่อแตะไปที่ ข้อมูลแพทย์ จะแสดงรายเอียดข้อมูลแพทย์ และ*ทำนัดหมายแพทย์ได้

หมายเหตุ การ*ทำนัดหมายแพทย์ ของโรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) ผู้รับบริการจำเป็นต้องโทรแจ้งนัดหมายที่เบอร์ 055-90-9000 เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

รายละเอียดการเข้ารับการรักษา ดังนี้

  • การดูข้อมูลสัญญาณชีพ
  • ผู้ทำการักษา
  • การดูข้อมูลใบสั่งยา
  • การดูผลแล็บ

หมายเหตุ : แอปฯ PRINC Health จะไม่แสดงผลการตรวจแล็ปพิเศษบางชนิด เช่น ผลตรวจ HIV, ผลตรวจ Amphettamine หรือ Methamphetamine, ผลตรวจจากแล็ปนอก (Out Lab) เป็นต้น

เมนู ผู้ช่วยส่วนตัว ตัวช่วยของผู้รับบริการ ให้เข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น ดังนี้

 1. ข้อมูลของโรงพยาบาล
   – ระบุตำแหน่งพิกัดที่ตั้งของโรงพยาบาล (Google Map)
   – เบอร์โทรศัพท์, อีเมลติดต่อ
 2. รายชื่อแผนกและเบอร์ติดต่อ
 3. การทำนัดหมายกับโรงพยาบาล
  – เฉพาะโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการ
  – ปัจจุบัน การทำนัดหมายของโรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) ใช้การนัดหมายผ่านเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น โปรดติดต่อ 055-90-9000
 4. รายการนัดหมายที่จะมาถึง
  – แสดงราย*การนัดหมายของผู้รับบริการของทุกโรงพยาบาล

 

หมายเหตุ การ*ทำนัดหมายแพทย์ ของโรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) ผู้รับบริการจำเป็นต้องโทรแจ้งนัดหมายที่เบอร์ 055-90-9000 เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

 1. สามารถดูได้ที่หน้าแรกของแอปฯ
 2. ดูโปรโมชั่นทั้งหมดแตะที่ ดูทั้งหมด
 3. เลือกรายการโปรโมชั่นที่ต้องการ
 1. สามารถดูได้ที่หน้าแรกของแอปฯ
 2. ดูแพ็กเกจทั้งหมดแตะที่ ดูทั้งหมด
 3. เลือกรายการแพ็กเกจที่ต้องการ

สามารถแตะไปที่เมนู ข่าวสาร จะมีรายการข้อมูลดังนี้

   • ข่าวสารวันนี้
   • เรื่องยาน่ารู้
   • สุขภาพเรื่องใกล้ตัว

ในส่วนของโรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก)นั้น อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และปัจจุบันมีแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ ที่ให้คำปรึกษาผ่านแอปฯ PRINC Health ดังนี้

  • โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี
 1. สามารถเลือกได้ที่ การตั้งค่า จากหน้าหลักและรายการเมนู

การตั้งค่า ภาษา

    • เลือกเมนูภาษาที่ใช้ เลือก (ภาษาไทย, English)

การตั้งค่า รายละเอียดการแจ้งเตือน

    • ผู้รับบริการสามารถเลือก เปิด, ปิด การแจ้งเตือนต่างๆของแอปฯ ได้

การตั้งค่า เปลี่ยนรหัสผ่าน

    • ผู้รับบริการสามมารถเปลี่ยนรหัสผ่าน การเข้าถึงทะเบียนคนไข้

สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน ผ่านระบบของแอปฯ PRINC Health ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกเมนู ตั้งค่า
 2. เลือกที่เมนู แจ้งปัญหาการใช้งาน
 3. ระบุประเภทของปัญหาที่พบ และกรอกรายละเอียดของปัญหา, กรอกอีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อกลับได้, กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ (คำแนะนำ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ยืนยันตัวตนกับแอปฯ PRINC Health)
 4. แตะปุ่ม แจ้งปัญหาการใช้งาน

ตอบคำถามเกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น PRINC Health

PRINC Health Mobile Application มีจุดประสงค์นำเสนอสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ, ผู้ใช้งานแอปฯ ในรูปแบบของคูปองและบัตรสมาชิก เพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับสิทธิประโยชน์ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ เพิ่มช่องทางเข้าถึงประวัติการข้อมูลรักษาในเครือโรงพยาบาล PRINC Health ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น

สามารถดาวน์โหลดได้ที

 • ค้นหาและดาวน์โหลด ด้วยชื่อ Prince Health
 • App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS รองรับตั้ง iOS เวอร์ชั่น 11.0 ขึ้นไป และ iPhone 5 ขึ้นไป
 • Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android รองรับตั้งแต่ Android เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป
 • ไม่รองรับ Huawei 2020 ที่ไม่รองรับ ระบบปฏิบัติการ Android (Play Store)

 

 1. สามารถย้อนดูประวัติการรักษาทุกครั้ง ที่ผู้รับบริการได้ทำการรักษาในโรงพยาบาล
 2. ดูประวัติสัญญาณชีพ, ดัชนีมวลกายของผู้รับริการ
 3. ดูประวัติแพทย์ผู้ให้การรักษา
 4. ประวัติยาที่ผู้รับบริการเคยได้รับจากโรงพยาบาล
 5. ประวัติผลการตรวจแล็ป
 6. ตรวจสอบวันนัดหมายครั้งต่อไปได้

 

 1. โปรดตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนการรักษาไว้กับโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น
 2. หากเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนการรักษาไว้กับโรงพยาบาล โปรดติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เพื่อขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับทางโรงพยาบาล

การขอรหัส OTP สามารถกดได้ทีละครั้ง แต่ไม่ควรกดติดต่อกัน จะทำให้ระบบจำกัดการส่งรหัส OTP ให้ผู้รับบริการ หากกดขอรหัส OTP ติดต่อครบ 3 ครั้ง ระบบจะงดส่งรหัสให้ผู้รับบริการเป็นเวลา 30 นาที จึงจะสามารถกดขอรหัส OTP ใหม่ได้

การ*ทำนัดหมาย และการเลื่อนนัดหมาย ในแอปฯ PRINC Health ของโรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) ผู้รับบริการจำเป็นต้องโทรแจ้งที่เบอร์ 055-90-9000 หรือโทร 1208 เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

Biometric Scanner หรือ Biometric Authentication คือ รูปแบบการยืนยันตัวตน(รหัสผ่าน) ด้วยข้อมูลทางชีวภาพส่วนบุคคล เช่น การสแกนใบหน้า การสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น รูปแบบการยืนยันตัวตนดังกล่าวถูกใช้กับเมนู ทะเบียนคนไข้(ประวัติการรักษา) เพื่อเป้นการป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลการรักษาของผู้รับบริการอีกหนึ่งระดับ

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์มือถือของท่าน ก่อนเปิดใช้งานระบบเหล่านี้

การยืนยันอีเมล จะทำให้ผู้รับบริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในแอปฯ PRINC Health ได้ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เมนู ตั้งค่า (Setting) > ดูข้อมูล (View Profile)
 2. แตะที่ปุ่ม รับอีเมล (ควรเป็นอีเมล ที่สามารถติดต่อกลับได้)
 3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน ตามที่ได้กรอกไว้ในแอปฯ PRINC Health

หมายเหตุ : *ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้รับบริการไม่สามารถปรับแก้ไขได้เอง คือ สัญชาติ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขพาสปอร์ต โปรดติดต่อโรงพยาบาล โทร : 055-90-9000

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่