เตรียมพร้อม! ต้อนรับนักท่องเที่ยว สู่เมืองพิษณุโลก

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) และ SHA PLUS ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการบริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในการใช้บริการหรือเข้าพักที่โรงแรม

Logo SHA
Logo SHA Plus

Amazing Thailand Safety & Heath Administration (SHA, SHA+)

19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นเจ้าภาพร่วมลงนาม โครงการ Amazing Thailand Safety & Heath Administration (SHA, SHA+) โดยมีผู้ประกอบการโรงแรมสนใจเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 20 โรงแรม โดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ อาทิ

 1. คุณปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 2. คุณญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
 3. คุณชวาลพงษ์ เลิศรุจิกุล ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. คุณพิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

โรงแรมที่ลงนามกับโรงพยาบาลพิษณุเวชในวันนี้ ได้แก่

 1.  โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์
 2.  โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์
 3.  โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค์
 4.  โรงแรมโฮลาเทล
 5.  โรงแรมบ้านทะเลแก้ว
 6.  โรงแรมพิษณุโลก ยูไนเต็ด
 7.  โรงแรมไอรอนรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

เพื่อปกป้องคน ชุมชน และสังคมของเราชาวพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวชพร้อมร่วมมือร่วมใจกับทุกคน ก้าวข้ามทุกวิกฤติไปพร้อมกัน 

โรงพยาบาลพิษณุเวชขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคมให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน..

เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่