แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
Orthopedic Rehabilitation

คลินิกรักษา ฟื้นฟู อาการปวด
Pain Rehabilitation Clinic

คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟู
Sport Medicine and Rehabilitation Clinic

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปอด
Cardiopulmonary Rehabilitation

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง
Neuro Rehabilitation

คลินิกฟื้นฟูการกลืน
Swallowing Clinic

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และคลินิกป้องกันการล้ม
Geriatric rehabilitation and Fall Prevention Clinic

บริการเปิดท่อน้ำนม สตรีให้นมบุตร
Milk Ducts Obstruction Management

คลินิกรักษ์เท้า
Footware and Care clinic

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 521301 หรือ 521302